Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til landbruksministeren

Datert: 28.04.1994
Besvart: 04.05.1994 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): "I en jordlovsak i Hedmark er det fattet vedtak som synes å være i strid med jordlovens paragraf 1 og Innst. S. nr. 92 for 1992-93, jf. St.prp. nr. 8 for 1992-93.

Hvordan kan departementet bidra til at Stortingets forutsetninger blir fulgt?"


Les hele debatten