Spørretimespørsmål fra Kjell Engebretsen (A) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 20.04.1994
Besvart på vegne av: Kommunal- og arbeidsministeren
Besvart: 04.05.1994 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Kjell Engebretsen (A)

Spørsmål

Kjell Engebretsen (A): "Det har i løpet av de seneste 10 - 15 årene utviklet seg et forurensningsproblem fra hytter og fritidsboliger, og da særlig i områder hvor konsentrasjonen av fritidsboliger er stor. Kommunene har i dag ikke tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for å gripe inn overfor dette problemet på en hensiktsmessig måte.

Vil statsråden ta initiativ for å gi kommunene tilstrekkelig hjemmels- grunnlag for å kunne stanse denne forurensningen?"


Les hele debatten