Spørretimespørsmål fra Arild Lund (H) til miljøvernministeren

Datert: 22.04.1994
Besvart: 04.05.1994 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Arild Lund (H)

Spørsmål

Arild Lund (H): "Ved forskrift av 4. juni 1993 er drivgarn-/nappegarnfiske i Numedals- lågen blitt forbudt. Forbudet oppfattes av mange som usaklig og urettferdig.

Mener statsråden det er saklig begrunnelse for de vedtak som er gjort mot fagmyndighetenes anbefaling, om forbud mot nappegarnfiske, hvoretter man blant annet utvider muligheten for andre typer fiske?"


Les hele debatten