Spørretimespørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 15.04.1994
Besvart: 04.05.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): "Etter at det vart opna for fri konkurranse i luftfarten, har enkelte distrikt fått eit dårlegare flytilbud, til dømes i Ålesund, slik eit Dagsrevy-innslag viste det den 14. april 1994.

Er ikkje statsråden bekymra for at næringslivet i distrikta kan bli skadelidande av den frie konkurransen?"


Les hele debatten