Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 19.04.1994
Besvart: 04.05.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "Ved tre grunnskoler i Trondheim er det foreslått å ha aldersblandede klasser til høsten, til tross for at det skal tilbys undervisning på alle klassetrinn.

Mener statsråden dette er i samsvar med grunnskoleloven?"


Les hele debatten