Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 19.04.1994
Besvart: 04.05.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "Store deler av fengselsundervisninga står overfor kraftig nedtrapping, til tross for at departementet forutsatte at en ekstrabevilgning på 10 mill. kroner var tilstrekkelig for å opprettholde tilbudet på fjorårsnivå.

Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for at tilbudet om fengsels- undervisninga ikke skal bli trappet ned?"


Les hele debatten