Spørretimespørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 25.04.1994
Besvart: 04.05.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): "Statens lånekasse har avslått å gi flyktninger fra Bosnia stipend og lån til høyere utdanning fordi de kun har midlertidig oppholdstillatelse.

Er dette i tråd med kirke-, utdannings- og forskningsministerens intensjoner om økt kompetanse for alle som oppholder seg i Norge?"


Les hele debatten