Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 29.04.1994
Besvart: 04.05.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Jørgen Holte (Sp)

Spørsmål

Jørgen Holte (Sp): "Kirke-, utdannings- og forskingsdepartementet har fordelt studieplass- kvotar for aust-europeiske og afrikanske studentar til fagstudium på engelsk i Noreg, finansiert av Statens lånekasse.

Vil statsråden arbeide for at det innanfor den same finansierings- ordninga også blir tilbode kvotar for fagstudium på norsk og til innførings- program i norsk språk?"


Les hele debatten