Spørretimespørsmål fra Anita Apelthun Sæle (KrF) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 29.04.1997
Besvart på vegne av: Kommunal- og arbeidsministeren
Besvart: 14.05.1997 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Anita Apelthun Sæle (KrF)

Spørsmål

Anita Apelthun Sæle (KrF): PedLog er ein pedagogisk metode som hjelper menneske med lese- og skrivevanskar. I november 1996 vedtok Stortinget at prosjektet skulle tilgodesjåast med tilstrekkelege midlar, og at undervisningsmetoden skulle takast i bruk fleire stader. No skjer det motsette.

Vil kommunal- og arbeidsministeren sørgje for at deltakarar på PedLog-kursa får fullføre si utdanning?


Les hele debatten