Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Sp) til kulturministeren

Datert: 20.04.1994
Besvart: 04.05.1994 av kulturminister Åse Kleveland

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Sp): "Administrasjonsdepartementet oppsummerer no høyringsrunden etter Viksveen-utvalets innstilling om den statlege annonsepolitikken samstundes som Kulturdepartementet arbeider med dei nye reglane for pressestøtta. Då den statlege annonsepolitikken er særs viktig for mindre aviser, er det naudsynt at desse to sakene blir sett i samanhang.

Vil statsråden sjå til at dette skjer, og meiner statsråden det er viktig å oppretthalde ei differensiert presse?"


Les hele debatten