Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Datert: 19.04.1994
Spørsmålet er trukket tilbake

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Bensinstasjonsinnehaver Øisten Solgaard var utsatt for fem grove tyverier i løpet av seks uker. Etter forgjeves å ha bedt justisministeren, politimesteren i Fredrikstad og lensmannen i Onsøy om hjelp, skjøt den habile skytteren mot dekket på en tom bil som tyver ville benytte ved et nytt innbrudd. Påtalemyndigheten har etter snart to år reist straffesak for uforsvarlig omgang med våpen.

Mener statsråden dette er riktig bruk av ressurser?"


Les hele debatten