Spørretimespørsmål fra Oscar D. Hillgaar (Uavh) til justisministeren

Datert: 29.04.1994
Besvart: 04.05.1994 av justisminister Grete Faremo

Oscar D. Hillgaar (Uav)

Spørsmål

Oscar D. Hillgaar (Uavh): "Ved bruk av såkalte "brune russekort" har en av landets største politiske organisasjoner hengt ut blant annet navngitte folkevalgte som rasister. Offentlige personer må tåle ekstra oppmerksomhet, men ikke telefonterror og mobbing når de meninger man forfekter er en normal del av den demokratiske debatt.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at det frie ord, og retten til å uttrykke meningsforskjeller vernes mot styrt trakassering?"


Les hele debatten