Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til barne- og familieministeren

Datert: 29.04.1994
Besvart: 04.05.1994 av barne- og familieminister Grete Berget

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Fars rett til å overta fødselspermisjonen når moren er så sjuk at hun ikke er i stand til å ta seg av barnet uten hjelp, er knyttet til kvinnens inntjening av fødselspenger. Dette betyr at far ikke får lønn for å tre inn i de tilfeller hvor mor er uføretrygdet, hjemmearbeidende eller lignende.

Hvordan vil departementet sikre at disse familiene får den avlastning og hjelp som er nødvendig?"


Les hele debatten