Spørretimespørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til fiskeriministeren

Datert: 22.04.1994
Besvart: 04.05.1994 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): "Fiskeriministeren har tidlegare uttalt seg positivt til prosjektet Stadt Skipsfartstunnel. Det har lenge vore vist til behovet for ytterlegare utgreiingar før søknaden om tilskot kunne handsamast. Men sist haust lova statsråden at departementet ville ta ei avgjerd med det fyrste.

Vil statsråden syte for ei snarleg avgjerd i denne viktige saka som har slik stor verdi for kysttrafikken?"


Les hele debatten