Spørretimespørsmål fra Oscar D. Hillgaar (Uavh) til fiskeriministeren

Datert: 29.04.1994
Besvart: 04.05.1994 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Oscar D. Hillgaar (Uav)

Spørsmål

Oscar D. Hillgaar (Uavh): "I tilknytning til forhandlingsresultatet mellom EU og Norge er det reist tvil om norske myndigheters kontrollrett via kystvakten hva angår EU-fartøyers faktiske fangst i norsk økonomisk sone fra den dato overgangs- ordningene opphører.

Kan statsråden bekrefte at norske myndigheter kan føre videre en direkte ressursuttak-kontroll og pålegge rapporteringsplikt overfor EU-fartøyer under aktivt fiske i norsk sone?"


Les hele debatten