Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og energiministeren

Datert: 28.04.1994
Besvart på vegne av: Nærings- og energiministeren
Besvart: 04.05.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Statens nærings- og distriktsutviklingsfond bevilget 330 000 kroner til utredning om alligatoroppdrett. Landbruksdepartementet har frarådet dette og vil avslå søknad om importtillatelse for alligatorer. En innvilgning av søknaden vil blant annet være i strid med lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern, § 2, hvoretter "Det skal farast vel med dyr og takast omsyn til instinkt og naturlig trong så det ikkje kjem i fåre for å lida i utrengsmål".

Mener statsråden dette er fornuftig bruk av skattemidler?"


Les hele debatten