Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 27.04.1994
Besvart: 11.05.1994 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): "I et brev til rengjøringsfirmaet "Molly Renhold" datert 15. april 1994 skriver fylkesarbeidskontoret i Oslo og Akershus følgende: "Tilbud om arbeid som kun er provisjonslønnet er ikke blitt ansett som "høvelig arbeid" i relasjon til arbeidsledighetstrygden. Stønadsmottaker kan derfor takke nei til et slikt tilbud uten at dette får konsekvenser for retten til dag- penger."

Hva mener statsråden om en slik praksis?"


Les hele debatten