Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 05.05.1994
Besvart: 11.05.1994 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Kommunal- og arbeidsministeren har uttalt at Rio Holding Norway as' letetillatelse etter mineraler i Karasjok kan gi arbeidsplasser i Finnmark når reintallet må ned. Letetillatelsen omfatter om lag 80% av arealet i Finnmark.

Mener statsråden at utvinning av ikke-fornybare ressurser som vil ødelegge fornybare beiteressurser er i samsvar med omstilling i reindrifta på samiske premisser?"


Les hele debatten