Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 05.05.1994
Besvart: 11.05.1994 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Kommunal- og arbeidsministeren har i media uttalt at sametingspresidenten i Rio Holding-saken har gått ut over sin fullmakt. I sameloven § 2-1 står det blant annet: "Sametinget kan av eget tiltak reise og avgi uttalelse om alle saker innenfor sitt arbeidsområde."

Mener statsråden at Sametinget må ha tillatelse fra norske myndigheter før de reagerer og protesterer der det er forskjell på norsk og samisk rettsopp- fatning?"


Les hele debatten