Spørretimespørsmål fra Tore Nordtun (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 05.05.1994
Besvart: 11.05.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Tore Nordtun (A)

Spørsmål

Tore Nordtun (A): "Vil den lokale kirkes ordning del II lov om gravplasser og gravferd bli sendt ut på høring?"


Les hele debatten