Spørretimespørsmål fra Johan M. Nyland (A) til finansministeren

Datert: 05.05.1994
Besvart: 11.05.1994 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Johan M. Nyland (A)

Spørsmål

Johan M. Nyland (A): "Presseoppslag tyder på at det nye avgiftssystemet for dieseldrevne biler blir for dårlig kontrollert. I Oppland Arbeiderblad 28. april 1994 uttaler for eksempel en representant fra Tollvesenet: "Jeg har dårlig samvittighet overfor alle de lovlydige transportørene, og det er flaut at det har tatt så lang tid før vi er kommet på banen, men nå er det like før vi skal ut på vegene."

Hva har departementet gjort for å hindre ulovlig bruk av avgiftsfri diesel, og er det planer om å intensivere kontrollen?"


Les hele debatten