Spørretimespørsmål fra William Engseth (A) til helseministeren

Datert: 26.04.1994
Besvart: 11.05.1994 av helseminister Werner Christie

William Engseth (A)

Spørsmål

William Engseth (A): "Det har ved tidligere anledninger fra Stortingets side vært uttrykt ønske om at det blir lagt opp til en bedre utnyttelse av kiropraktorers kompetanse i behandlingen av sykdommer i muskel- og skjelettsystemet. Norge er i dag det eneste land som opprettholder en ordning med legehenvisning for å oppnå refusjon.

Hva må til for at en slik henvisningsordning kan oppheves?"


Les hele debatten