Spørretimespørsmål fra Roy N. Wetterstad (FrP) til helseministeren

Datert: 28.04.1994
Besvart: 11.05.1994 av helseminister Werner Christie

Roy N. Wetterstad (Uav)

Spørsmål

Roy N. Wetterstad (FrP): "Er det anledning til å forby norske arbeidstakere å røyke ute i friluft når det er pauser i arbeidstiden, slik Vest-Agder Sentralsykehus og Balestrand kommune har gjort?"


Les hele debatten