Spørretimespørsmål fra Bjørg Hope Galtung (Sp) til forsvarsministeren

Datert: 06.05.1994
Besvart: 11.05.1994 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Bjørg Hope Galtung (Sp)

Spørsmål

Bjørg Hope Galtung (Sp): "Ved siste lønnsoppgjer var det semje om at staten i løpet av 1993 skulle auka antal lærlingeplassar i statsetatane med 500. Dette er ikkje innfridd.

Kva kan Forsvarsdepartementet gjera for å auka antal lærlingeplassar i Forsvaret?"


Les hele debatten