Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til nærings- og energiministeren

Datert: 15.04.1994
Besvart: 11.05.1994 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): "Viking Verftet A/S har fått avslag på sin søknad om tilskudd fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) tilsvarende 140 000 kroner for hver av de 350 nye arbeidsplassene. Rissa kommune og investorer har lagt 100 mill. kroner på bordet sammen med planer som viser god lønnsomhet. SND fant at prosjektet var samfunnsøkonomisk ulønnsomt.

Hvilke forhold mener statsråden skal vektlegges av SND ved vurdering av en slik ny industrireising på Fosen?"


Les hele debatten