Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til nærings- og energiministeren

Datert: 22.04.1994
Besvart: 11.05.1994 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "I 1993 nedsatte Nærings- og energidepartementet et utvalg som skulle utarbeide en handlingsplan for konkurranseposisjonen på norsk kontinental- sokkel. Det er nå lagt fram en rapport hvor også arbeids- og lønnsforhold er vurdert.

Hvorfor er ikke oljearbeidernes organisasjoner representert i dette arbeidsutvalget?"


Les hele debatten