Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til sosialministeren

Datert: 27.04.1994
Besvart: 11.05.1994 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "PU-reformen er omfattende og i stor grad vellykket, men fortsatt gjenstår en del uløste oppgaver, for eksempel med de svært tungt pleie- trengende psykisk utviklingshemmede.

Bør de gis interkommunale tilbud dekket av fylkeskommunen, og hvordan skal "nye" ikke tidligere registrerte psykisk utviklingshemmede komme inn i beregningsgrunnlaget for den enkelte kommune?"


Les hele debatten