Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til sosialministeren

Datert: 27.04.1994
Besvart: 11.05.1994 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "Det er beklagelig at det ikke enda er avklart en økonomisk slutt- avtale med Halden kommune som tidligere vertskommune for sentralinstitu- sjonen Østerbro.

Når vil kommunen få tilsagn om et fast årlig tilskudd på 4 mill. kroner til dekning av de faktiske kostnader?"


Les hele debatten