Spørretimespørsmål fra Lars Sponheim (V) til sosialministeren

Datert: 27.04.1994
Besvart: 11.05.1994 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): "Gjeldsofre som får hjelp av den nye gjeldsordningsloven synes ikke å ha tilstrekkelig personvern. Forbrukerrådet har dokumentert at sensitive personopplysninger kan tilfalle alle kreditorer, og anbefaler klarere regler for hvilken informasjon sosialkontorene kan gå ut med.

Vil statsråden stramme inn retningslinjene for hvilke person- opplysninger det skal være tillatt å utlevere i forbindelse med gjelds- forhandlinger for klienter?"


Les hele debatten