Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til samferdselsministeren

Datert: 29.04.1997
Besvart: 14.05.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Det har i de senere årene vært stor oppmerksomhet omkring relativt nye broer med til dels alvorlige rustskader i flere kystfylker.

I hvor stor grad er det foretatt en kartlegging av omfanget på disse problemene, og hva mener statsråden kan gjøres for å finansiere utbedring og fornying av slike skadde broer?


Les hele debatten