Spørretimespørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til sosialministeren

Datert: 06.05.1994
Besvart: 11.05.1994 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): "De siste årene har domstolene, med utgangspunkt i dagens alkohol- lovgivning, kjent ugyldig bevillingsvedtak i en del kommunestyrer som har vært begrunnet ut fra edruskapspolitiske hensyn.

Vil departementet ta initiativ til lovendringer/forskriftsendringer som på en bedre måte klargjør forutsetningene for en korrekt saksbehand- ling og der kommunestyrenes rett til å utøve skjønn og gjennomføre nødvendige edruskapspolitiske tiltak blir presisert?"


Les hele debatten