Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 09.05.1994
Besvart: 18.05.1994 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "I brev fra Arbeidsdirektoratet til fylkesarbeidskontorene av 16. mars 1994 om ansettelser av lærere på AMO-sentrene, fremgår det at arbeidskontorene ikke lenger skal ansette lærerkrefter, men kan "kjøpe tjenester fra lærerne direkte, dvs. at lærerne er sin egen arbeidsgiver". Altså ren kontraktør- virksomhet.

Hvordan harmoniseres dette med Regjeringas holdning til kontraktører, og vil statsråden trekke tilbake brevet?"


Les hele debatten