Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til miljøvernministeren

Datert: 02.05.1994
Besvart: 18.05.1994 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "To viktige vernesaker i Oslomarka er Spålen-Katnosa og Oppkuven, og de ble omhandlet allerede i flerbruksplanen av 1976. I løpet av de senere år har det vært ulike signaler om sluttbehandlingene av disse sakene. De skulle ses i sammenheng med langtidsplan for barskogreservatet, men senere har det blitt sagt at de forsvarte sin plass i landsplanen og kunne behandles i forkant av denne.

Hvor står denne saken nå?"


Les hele debatten