Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Datert: 11.05.1994
Besvart: 18.05.1994 av justisminister Grete Faremo

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "FNs krigsforbryterkommisjon har avhørt flyktninger fra Bosnia som er i Norge. Det har kommet frem opplysninger som kan tyde på at det finnes bosniske krigsforbrytere i norske mottak. Rutiner for å håndtere dette mangler.

Hva vil statsråden gjøre med saken?"


Les hele debatten