Spørretimespørsmål fra Grethe Fossli (A) til barne- og familieministeren

Datert: 11.05.1994
Besvart: 18.05.1994 av barne- og familieminister Grete Berget

Grethe Fossli (A)

Spørsmål

Grethe Fossli (A): "Gjeldsordningsloven har nå virket i over ett år.

Kan statsråden gi en redegjørelse over utviklingen av inngåtte avtaler, både frivillige og tvungne, og hvordan vurderer statsråden denne utviklingen?"


Les hele debatten