Spørretimespørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til nærings- og energiministeren

Datert: 10.05.1994
Besvart: 18.05.1994 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): "Ifølge Norges Standardiseringsforbund og NHO er det oppstått betydelige køproblemer for virksomheter som søker godkjenning hos Norsk Akkreditering for å kunne foreta produktkontroll etter EØS-avtalen. Dette kan føre til at norske eksportbedrifter ikke får utført godkjent merking av produktene, og de risikerer dermed å bli møtt med tekniske handelshindringer i EØS-landene.

Hvilke tiltak vil bli gjennomført for å redusere køproblemene hos Norsk Akkreditering?"


Les hele debatten