Spørretimespørsmål fra Gunnar Fatland (H) til landbruksministeren

Datert: 29.04.1994
Besvart på vegne av: Landbruksministeren
Besvart: 25.05.1994 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Gunnar Fatland (H)

Spørsmål

Gunnar Fatland (H): "Reglene om spredeareal for husdyrgjødsel er for store deler av distriktsjordbruket imøtekommet gjennom ulike avtaler om leieareal.

Mener statsråden at konsesjon for ervervsmessig husdyrhold skal kunne nektes utelukkende med den begrunnelse at spredearealet delvis ligger utenfor brukets egen kommune?"


Les hele debatten