Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til landbruksministeren

Datert: 20.05.1994
Besvart på vegne av: Landbruksministeren
Besvart: 25.05.1994 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Landbruksministeren ga 3. november 1993 klare forsikringer om at Sametinget for framtida ville bli hørt i forbindelse med mineralleting på Finnmarksvidda. Dette løftet er ikke fulgt opp i forhold til Ashton Mining. I denne saken er også det lokale jordsalgsstyrets vedtak satt til side.

Hvorfor har landbruksministeren ikke fulgt opp sine lovnader overfor samene?"


Les hele debatten