Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Datert: 20.05.1994
Besvart på vegne av: Landbruksministeren
Besvart: 25.05.1994 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Som en følge av at auksjonsprinsippet for corned beef ble innført 1. januar 1993 er "Ecco Corned Beef", en symbolvare for u-landshandelen i Norge, stengt ute fra markedet. Dette kan bety at lønnsomme arbeidsplasser og eksportinntekter til Botswana bortfaller samtidig som det alternative produktet blir dyrere for konsumentene.

Hva kan statsråden bidra med for å rette på dette?"


Les hele debatten