Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 19.05.1994
Besvart på vegne av: Kommunal- og arbeidsministeren
Besvart: 25.05.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Odda kommunestyre vedtok 16. mars 1994 at firma som skal utføre bygge- og anleggsoppdrag i kommunen, skal ha tariffavtale. NHO ba 29. april 1994 statsråd Gunnar Berge om å setje kommunestyrevedtaket i Odda ut av kraft.

Kvifor har departementet vedtatt å følgje NHO sitt ønskje, og pålagt Odda kommune å setje kommunestyrevedtaket til side?"


Les hele debatten