Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 13.05.1994
Besvart: 25.05.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Utviklinga i Televerket med økt overtidsbruk, innleie av arbeidskraft fra Televerkets Nye Muligheter (TNM), samt innleie av personell ser ut til å fortsette. Samtidig utføres nå oppgaver av eksterne firma.

Finner statsråden denne utviklinga i samsvar med Stortingets forutsetninger?"


Les hele debatten