Spørretimespørsmål fra Rita H. Roaldsen (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 11.05.1994
Besvart: 25.05.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Rita H. Roaldsen (Sp)

Spørsmål

Rita H. Roaldsen (Sp): "Som følge av endring i lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen, som gir alle 6-åringer rett til et førskoletilbud, vil det bli et stort behov for førskolelærere.

Hva har statsråden tenkt å gjøre for at behovet skal bli dekt?"


Les hele debatten