Spørretimespørsmål fra Bjørg Hope Galtung (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 11.05.1994
Besvart: 25.05.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Bjørg Hope Galtung (Sp)

Spørsmål

Bjørg Hope Galtung (Sp): "Trebåtbygging er eit av fleire verneverdige fag i det vidaregåande skuleverket i dag. Det er sterkt ynskjeleg at dette faget får særløp når det gjeld Reform 94.

Kan statsråden medverka til at dette kan skje?"


Les hele debatten