Spørretimespørsmål fra Roy N. Wetterstad (Uavh) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 18.05.1994
Fremsatt av: Ellen Chr. Christiansen (Uavh)
Besvart: 25.05.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Roy N. Wetterstad (Uav)

Spørsmål

Roy N. Wetterstad (Uavh): "To menn er nektet arbeid som kirkegårdsarbeidere i Bergen fordi de ikke er medlemmer av Den norske kirke.

Vil statsråden gripe inn overfor Bergen kommune for å få opphevet dette yrkesforbudet?" Tatt opp av Ellen Christiansen


Les hele debatten