Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 19.05.1994
Spørsmålet er trukket tilbake

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "Departementet har pålagt 25 000 elever som tar grunnkurs høsten 1994 å anskaffe en lommeregner i matematikkundervisningen. Fra et samlet lærer- og elevhold blir det understreket at dette vil ha negativ innvirkning på innlæringen av faget. Det blir også understreket at lommeregnerne er kostbare i anskaffelse.

Mener statsråden at kravet er godt faglig begrunnet, og vil statsråden vurdere å omgjøre pålegget?"


Les hele debatten