Spørretimespørsmål fra Tomas Norvoll (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 20.05.1994
Besvart: 25.05.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Tomas Norvoll (A)

Spørsmål

Tomas Norvoll (A): "§ 13 i lov om folkehøgskoler slår fast at folkehøgskolen er en pensum- og eksamensfri skole. I 1992 stanset Kirke-, utdannings- og forsknings- departementet et undervisningsopplegg i mediafag ved Dannevig folkehøgskole (i Buskerud) med den begrunnelse at folkehøgskole ikke skal gi eksamens- forberedende undervisning på høgskolenivå. En rekke andre folkehøgskoler tilbyr kompetansegivende og eksamensforberedende fag.

Hvordan begrunner statsråden denne forskjellsbehandlingen?"


Les hele debatten