Spørretimespørsmål fra Jon Lilletun (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 20.05.1994
Besvart: 25.05.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Jon Lilletun (KrF)

Spørsmål

Jon Lilletun (KrF): "Norsk sykepleierutdanning gis i dag 40 vekttall i grads sammenheng. Utdanningens kliniske del har vært gjenstand for omfattende forbedringer med hensyn til studiekrav, lærerkompetanse og metodeutvikling. Sammenlignbare utdanninger innenfor høgskolesystemet gis tid for tid-uttelling, uansett praksisinnslag.

Er det rimelig grunn for at sykepleierutdanningen og de øvrige helsefag- utdanningene på høyskolenivå ikke skal gis uttelling tid for tid nå?"


Les hele debatten