Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til kulturministeren

Datert: 19.05.1994
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 25.05.1994 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): "Det Norske Veritas kontorbygg er for tiden til vurdering hos Riksantikvaren.

Hvilke retningslinjer mener kulturministeren bør gjelde ved vurderingen av fredning av moderne industribygg, og hvordan vurderes eventuelt konsekvensene av at et slikt selskap med stor nasjonal betydning kan bli hindret i sin utvikling?"


Les hele debatten