Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 20.05.1994
Besvart: 25.05.1994 av justisminister Grete Faremo

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Fra 1. juli 1994 faller beordringssystemet i politietaten bort. I år uteksamineres det heller ikke nye polititjenestemenn. Dette kan få drama- tiske utslag for politi- og lensmannstjenesten, særlig i distriktene. Bare i Nordland er rundt 20 stillinger i lensmannsetaten besatt av beordrede tjenestefolk.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre en likeverdig polititjeneste over heile landet også etter 1. juli 1994?"


Les hele debatten