Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Datert: 20.05.1994
Besvart: 25.05.1994 av justisminister Grete Faremo

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Mediene forteller om asylanter som leker katt og mus med rettsvesenet i flere år og foretar alle mulige krumspring for å få oppholdstillatelse. Dette beskjeftiger politifolk, tolker, advokater og saksbehandlere i Utlendingsdirektoratet, Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og ambassader m.m. og koster betydelige summer.

Hva kan statsråden bidra med for å redusere søknadstiden?"


Les hele debatten